Styczeń

2020-01-01

STYCZEŃ

TYDZIEŃ I – ZIMA I ZWIERZĘTA
• pomaganie zwierzętom w przetrwaniu zimy – dokarmianie, dopajanie ptaków w karmnikach
• poznawanie przedstawicieli ptaków zimujących w Polsce (gile, jemiołuszki, wrony itp.), podawanie ich ptasich cech.
• poznawanie ludzi różnych ras; określanie, skąd pochodzą, w jakich warunkach klimatycznych żyją
• poznawanie modelu kuli ziemskiej – globusa
• wskazywanie kontynentów, oceanów, mórz
• zabawy z globusem, np. zabawa Palcem po świecie.

TYDZIEŃ II – BABCIA I DZIADEK
• określanie pokrewieństwa pomiędzy członkami rodziny (np. babcia to mama mamy itp.)
• dzielenie się wiadomościami na temat życia w rodzinie.
• przedstawienie przygotowanego programu artystycznego dla rodziców lub dziadków z okazji ich świąt; wykonywanie upominków; wspólna zabawa z przybyłymi gośćmi
• podawanie przybliżonych dat świąt rodziców i świąt dziadków.
• wyrażanie uczuć względem członków rodziny (słowami, gestem, czynnościami).
• powtarzanie z pamięci wierszy, piosenek.

TYDZIEŃ III – PROJEKT ZABAWKI
• stopniowe dowiadywanie się o tym, że wiele przedmiotów, które otaczają człowieka, jest jego dziełem.
• nabywanie szacunku dla pracy ludzi w różnych zawodach.
• poznawanie i stosowanie różnych technik plastycznych, np.: batiku, kolażu, frotażu, mokrego w mokrym, origami itp.
• samodzielne eksperymentowanie z właściwościami materiałów, np. różnego rodzaju papierem.
• poznawanie zasad zgodnego współdziałania (uzgadnianie planu działania, podział ról, wzajemna pomoc, tolerancja względem odmiennych pomysłów kolegów itp.).

TYDZIEŃ IV – PROJEKT PIENIĄDZE
• posługiwanie się, w celowo stworzonych sytuacjach, liczebnikami w aspektach kardynalnym i porządkowym
• poznawanie monet i banknotów (np. 1 zł, 2 zł, 5 zł i 10 zł);
• gromadzenie informacji na temat pracy osób w różnych zawodach (dostępnych bezpośredniej obserwacji)
• określanie roli różnych zawodów w życiu społecznym
• poznawanie ważniejszych punktów usługowych znajdujących się w pobliżu, określanie pełnionych przez nie funkcji.
• łączenie pracy zawodowej rodziców z otrzymywaniem wynagrodzenia jako źródła budżetu.
• prezentowanie i ocenianie własnych wytworów zadań i obowiązków.
• klasyfikowanie tych samych obiektów wielokrotnie, każdorazowo według innych cech.

PIOSENKA:
„Peek – a –boo”
My Grandma loves to give me sweets.
Yes, she knows all my needs.
Peek – a – boo /x3
Grandma /x2
I love you.
My Grandpa loves to play with me.
He jumps high: one, two, three.
Peek – a – boo /x3
Grandpa /x2
I love you.

WIERSZ:
"Śnieg" I. Salach
Przez styczniową nockę całą
dużo śniegu napadało.
To uciecha jest dla dzieci.
Patrzcie! Z nieba puszek leci.
Zabierzemy łyżwy, sanki,
ulepimy dwa bałwanki.
Koleżanki z kolegami
będą rzucać się śnieżkami

 

Godło Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach