Grudzień

2019-12-02

Tydzień 1 :Jak wyglądał świat przed milionami lat

 1. poznawanie prehistorycznych zwierząt i roślin występujących na Ziemi przed milionami lat
 2. poznawanie wybranych właściwości fizycznych węgla kamiennego i soli kamiennej.
 3. poznawanie różnych źródeł energii (węgiel, ropa naftowa, energia słoneczna, siła wiatru, siła wody), form ich wykorzystania.
 4. nabywanie szacunku dla pracy ludzi w różnych zawodach

Tydzień 2: Idzie zima ze śniegiem

 1. dostrzeganie zmian zachodzących z przyrodzie zimą, nazywanie ich.
 2. poznawanie właściwości fizycznych: lodu, śniegu, wody, powietrza, piasku, gliny, węgla kamiennego i soli kamiennej
 3. wspólne przeprowadzanie eksperymentów; wyciąganie wniosków.
 4. nazywanie elementów pogody, części mieszkania, pomieszczeń przedszkolnych itp.

Tydzień 3: Idą święta

 1. kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych związanych z świętami Bożego Narodzenia przejmowanych od pokoleń.
 2. dostrzeganie potrzeb wyższych innych osób
 3. poznawanie sposobów wyrażania własnych i odczytywania cudzych uczuć
 4. dzielenie się z innymi własnymi radościami i smutkami oraz przejawianie empatii względem innych.

Tydzień 4: Projekt prezenty

 1. stopniowe dowiadywanie się o tym, że wiele przedmiotów, które otaczają człowieka, jest jego dziełem.
 2. nabywanie szacunku dla pracy ludzi w różnych zawodach.
 3. kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych związanych z świętami Bożego Narodzenia przejmowanych od pokoleń.

WIERSZ: "Choinka"
Przyszła do przedszkola choinka zielona,
powiedziała dzieciom- chcę być wystrojona.
Dzieci się zebrały, pracę podzieliły
i piękne ubranka choince zrobiły.
Świątecznie ubrana, jasnym blaskiem świeci.
Choinka została w przedszkolu, u dzieci.

 

Kolęda
Przybieżeli do Betlejem pasterze,
Grając skocznie Dzieciąteczku na lirze.
Chwała na wysokości, chwała na wysokości,
A pokój na ziemi.

Oddawali swe ukłony w pokorze
Tobie z serca ochotnego, o Boże!
Chwała na wysokości...

Godło Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach