Język angielski

2019-11-04
  1. DOG. Słownictwo: dog(s), ear(s), nose, eye(s), mouth.
  2. YELLOW SUN. Słownictwo: sun
    nazwy kolorów: yellow, blue, green, red, orange, purple.
  3. LONG AND SHORT. Słownictwo: long, short ;
    nazwy zwierząt: caterpillar, dog, cat, sheep oraz nazwy kolorów.
Godło Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach