Język angielski

2019-10-01
  1. Cherry Tree. Słownictwo: tree, banana, apple, pear, cherries, green, brown, yellow, red.
  2. Toys. Słownictwo: hair, doll, teddy bear, ball, car.
  3. Shapes. Słownictwo: bloks, house, circle, triangle, square.
Godło Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach