Język angielski

2019-09-13
  1. I am.  Słownictwo: I am,  stand up,  sit down 
  2. Let's Go to England. Słownictwo: up, down, car,  bike, plane, bus
  3. Happy and sad. Słownictwo: happy,  sad, face, mouth.
Godło Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach