Czyste powietrze dla rybnickich dzieci

2018-09-17

Ruszyło głosowanie na projekty ogólnomiejskie w rybnickim budżecie obywatelskim. Jednym z projektów jest "Czyste powietrze dla rybnickich dzieci", w ramach którego do szkół i przedszkoli zostaną zakupione oczyszczacze powietrza. Najpierw jednak projekt musi zdobyć największe poparcie. Głosowanie będzie trwało tylko do 23 września 2018 r.

Czyste powietrze dla rybnickich dzieci" to projekt ogólnomiejski. Celem projektu jest zakup 383 oczyszczaczy powietrza, które trafią do 206 sal przedszkolnych; 138 sal do edukacji wczesnoszkolnej; 36 ogólnodostępnych świetlic; 3 sal żłobkowych. Szacujemy, że będzie mogło z nich skorzystać ponad 8700 rybnickich dzieci. Więcej informacji o projekcie znaleźć można na stronie: http://www.czystepowietrze.rybnik.pl/ .

Aby zagłosować należy wejść na stronę https://oskar.rybnik.eu/glosowanie i spośród projektów ogólnomiejskich wybrać projekt "Czyste powietrze dla rybnickich dzieci". Liczymy na Państwa głosy.

Godło Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach