2022-10-28

Dzieci z naszego przedszkola wzięły udział w akcji „Szkoła pamięta” ogłoszonej przez Ministra Edukacji Narodowej. Celem akcji jest zwrócenie uwagi młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności, szczególnie tych, którzy są związani z historią danego miejsca, regionu, społeczności.

Nasze przedszkolaki odwiedziły pomniki, miejsca pamięci oraz cmentarz. Wyrazem naszej pamięci było również przygotowanie prac plastycznych i gazetek tematycznych nawiązujących do polskiej tradycji świąt zadusznych.

Godło Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach