Rekrutacja do przedszkola 2020/2021

2020-05-05

INFORMACJE DOTYCZĄCE NABORU DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2020/2021


Nabór elektroniczny do przedszkola na rok szkolny 2020/2021 dla nowych wychowanków rozpoczyna się od dnia 26.05.2020 r., godz. 9.00 do 04.06.2020 r., godz. 15.00.

Na liście preferencji można wybrać 3 przedszkola. Wydrukowany i podpisany przez obojga rodziców/prawnych opiekunów wniosek wraz z oświadczeniami składamy w PRZEDSZKOLU, które znajduje się na pierwszym miejscu tej listy.

Strona do logowania: www.rybnik.przedszkola.vnabor.pl

 

Proszę o zapoznanie się z zasadami naboru do przedszkola na rok szkolny 2020/2021 - KLIK

Składając wypełniony wniosek w przedszkolu pierwszego wyboru proszę pamiętać również o dołączeniu stosownych zaświadczeń i oświadczeń związanych z poszczególnymi kryteriami.
Dla przykładu:
Zaznaczając wypełnienie kryterium Kandydat, którego oboje rodzice/opiekunowie prawni pracują lub studiują/uczą się w trybie dziennym należy dołączyć oświadczenie o miejscu pracy/studiów/nauki (wzór oświadczenia uniwersalnego - KLIK).

W związku z niekorzystną sytuację epidemiologiczną dotyczącą zakażeń SARS-CoV-2 na terenie Rybnika proszę o wrzucenie dokumentów do skrzynki podawczej znajdującej się przy wejściu do Przedszkola nr 23 w Rybniku. Komisja rekrutacyjna po sprawdzeniu wniosku skontaktuje się z państwem. W razie pytań proszę dzwonić 32 42 26 211, w godz. od 7.00 do 15.00.

Dalsze informacje dotyczące naboru umieszczane będą systematycznie na stronie internetowej przedszkola w zakładce - Rekrutacja oraz na tablicy ogłoszeń w przedszkolu.

Godło Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach