Teatrzyk pt. "O Skarbku z głębokiej kopalni"

2019-11-29

Dnia 29.11.2019 r. gościliśmy w naszym przedszkolu Teatr z inscenizacją bajki pt. “O Skarbniku w głębokiej kopalni”. Występ przybliżył dzieciom kulturę oraz tradycje regionu Śląskiego, a także przekazał wartości wychowawcze jakie niesie ze sobą bajka. Dzieci zapoznały się z ciężką i niebezpieczną pracą górnika. Dowiedziały się również kim jest i jaką ważną rolę w kopalni odgrywa Skarbnik. Chętne dzieci miały okazję pomóc aktorom w codziennych czynnościach oraz zatańczyć z nimi taniec. Przedstawienie to ukazuje poświęcenie górników oraz przekonuje, że prawdziwe piękno tkwi we wnętrzu człowieka. Teraz już wszystkie dzieci wiedzą, że każdy dobry uczynek zostanie nagrodzony.

Godło Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach