Konkurs plastyczny "Najpiękniejsza dynia"

2019-10-15

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w przedszkolnym konkursie plastycznym pt. „Najpiękniejsza dynia”

Cele konkursu:

- rozwijanie wyobraźni twórczej i kreatywnego myślenia;
- kształtowanie umiejętności wykonania pracy plastycznej;
- wzbudzanie radości i zadowolenia ze wspólnie wykonanej pracy;
- wzmacnianie więzi rodzinnych.

Regulamin konkursu:
- uczestnikami konkursu mogą być podopieczni Przedszkola nr 23
w Rybniku wraz z rodzicami;
- każdy uczestnik może dostarczyć 1 pracę w formie płaskiej;
- technika i format pracy dowolny;
- zadaniem uczestników jest wykonanie pracy zgodnie z jej tematem;
- każda praca powinna zawierać metryczkę (imię, nazwisko, wiek, grupa);
- prace zostaną podzielone na kategorie wiekowe tj. 3 i 4 -latki
oraz 5 i 6 -latki;
- prace należy składać do dnia 31.10.2019 rok (czwartek)
do godziny 10.00;
- kryteria oceny: pomysłowość, walory artystyczne, materiał użyty
do wykonania pracy;
- autorzy nagrodzonych prac otrzymają dyplomy i nagrody;
- wyniki konkursu: rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 15.11.2019r.
przez specjalnie powołaną komisję;
- zgłoszone prace będzie można zabrać do domu po rozstrzygnięciu
konkursu.

Godło Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach