Przypominamy o zakończeniu rekrutacji!

2019-04-10

Przypominamy, że nabór do przedszkola na rok szkolny 2019/2020 DLA NOWYCH WYCHOWANKÓW kończy się z dniem 12.04.2019r. o godz. 15:00. 

Przypominamy, że wydrukowany i podpisany przez obojga rodziców/prawnych opiekunów wniosek powinien być złożony do 12 kwietnia (piątek) do godz. 15.00 w PRZEDSZKOLU, które znajduje się na pierwszym miejscu tej listy.

Pomimo strajku wnioski kandydatów są przyjmowane w godzinach pracy przedszkola.

 

 

Godło Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach