WAŻNE! STRAJK!

2019-04-07

Informujemy, iż w związku z brakiem porozumienia w dniu 07.04.2019r. między stroną rządową, a Związkiem Zawodowym ZNP, zostaje ogłoszony strajk od 8 kwietnia do odwołania.

W związku z powyższym, ze względu na brak możliwości zapewnienia wychowankom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w przedszkolu, bardzo prosimy by nie przyprowadzać dzieci do placówki (dotyczy też oddziału przedszkolnego w SP 21) od 8 kwietnia do odwołania, gdyż placówka nie będzie prowadzić zajęć opiekuńczo – dydaktyczno – wychowawczych, przedszkole będzie ZAMKNIĘTE.

Będziecie Państwo na bieżąco informowani o rozwoju sytuacji.

Przypominam, iż okres nieusprawiedliwionej nieobecności rodzica w pracy z powodu zamknięcia przedszkola lub szkoły, jest okresem, za który pracownik otrzymuje zasiłek opiekuńczy. Wynika to z treści art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz 1368 ze zm.).

Wniosek o zasiłek opiekuńczy Z-15A dostępny na stronie ZUS.

Wnioski o przyjęcie kandydatów do przedszkola będą przyjmowane w godzinach pracy przedszkola.

 

Renata Brzezinka

Dyrektor Przedszkola nr 23 w Rybniku

Godło Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach