Strajk nauczycieli

2019-04-04

W związku z przewidywaną ogólnopolską akcją strajkową informuję, że Przedszkole nr 23 w Rybniku będzie zamknięte
od 8 kwietnia 2019r. do odwołania (jeżeli dojdzie do strajku).
Zamknięcie placówki spowodowane będzie brakiem możliwości zapewnienia dzieciom bezpiecznej opieki.

Informacja MEN dla rodziców w związku ze strajkiem nauczycieli

Wszelkie informacje będą aktualizowane i publikowane na stronie internetowej Przedszkola nr 23 w Rybniku.

Renata Brzezinka
Dyrektor Przedszkola nr 23 w Rybniku

ZUS informuje, że zgodnie z obowiązującymi przepisami art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz 1368 ze zm.) – zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat w przypadku nieprzewidzialnego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły, do których dziecko uczęszcza.
Za nieprzewidziane zamknięcie żłobka, przedszkola, klubu dziecięcego lub szkoły, do których uczęszcza dziecko uważa się takie zamknięcie tych placówek, o których ubezpieczony został zawiadomiony w terminie krótszym niż 7 dni przed dniem ich zamknięcia.
Fakt ten dokumentuje się oświadczeniem ubezpieczonego.

Za zamknięte przedszkola i szkoły należy się zasiłek opiekuńczy.
Jak go uzyskać?

W przypadku nieprzewidzianego zamknięcia przedszkola, szkoły rodzice mogą skorzystać z zasiłku opiekuńczego. Przysługuje on ubezpieczonemu, który zmuszony jest do osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat. Takie zapisy można znaleźć w rozporządzenia ministra rodziny, pracy i polityki społecznej.
Najistotniejszym warunkiem ubiegania się o świadczenie jest to, że o zamknięciu placówki rodzic musi dowiedzieć się na mniej niż 7 dni przed jej rzeczywistym zamknięciem.
Zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom objętym ubezpieczeniem chorobowym. Przysługuje matce i ojcu dziecka, a wypłacany jest temu z rodziców, który wystąpi z wnioskiem o jego wypłatę. Można się jednak o niego starać tylko wtedy, gdy nie ma innych członków rodziny, którzy mogą zapewnić opiekę dziecku. W ciągu roku przysługuje zasiłek opiekuńczy zarówno na zdrowe jak i chore dziecko do lat 14 maksymalnie przez 60 dni. Jeżeli dziecko skończyło 14 lat lub gdy chodzi o innego członka rodziny, to zasiłek przysługuje tylko przez 14 dni. W przypadku dziecka niepełnosprawnego poniżej 18. roku życia – zasiłek opiekuńczy przysługuje przez 30 dni.
CO TRZEBA ZROBIĆ, ABY OTRZYMAĆ ZASIŁEK OPIEKUŃCZY

Po pierwsze, aby otrzymać zasiłek opiekuńczy, należy złożyć wniosek wraz
z oświadczeniem o nieprzewidzianym zamknięciu placówki.

W przypadku gdy rodzic jest pracownikiem, wówczas wniosek o wypłatę dostarcza pracodawcy. Jeśli prowadzi działalność gospodarczą, wniosek musi złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Osoby, którzy mają indywidualne konta na platformie internetowej ZUS-u mogą to zrobić online.

Do skompletowania dokumentów potrzebnych do przekazania pracodawcy potrzebne są: oświadczenie rodzica o nieprzewidzianym zamknięciu placówki oraz wniosek o wypłatę zasiłku opiekuńczego na druku ZUS Z-15.
Gdy zasiłek ma być wypłacany bezpośrednio przez ZUS, należy złożyć ZAS-36, czyli oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem w wieku do 8 lat i dodatkowo zaświadczenie płatnika składek wystawione na druku ZUS Z-3 w przypadku pracowników albo ZUS Z-3a w przypadku pozostałych ubezpieczonych.

Godło Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach