Pierwszy Dzień Wiosny

2019-03-21

Dzisiaj uroczyście powitaliśmy nową porę roku Wiosnę, a pożeganliśmy Zimę.

Barwnym korowodem wspólnie z Marzanną, kwiatami przemaszerowaliśmy przez nasz Ogród przedszkolny skandując hasła: "Wiosno przyjdź - Zimo odejdź". Bardzo się cieszymy, że Wiosnę przywitaliśmy. Mamy nadzieję, że Zimę zobaczymy dopiero za rok. 

Godło Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach