ADRES ZAMIESZKANIA

2020-05-19

NAUCZANIE ZDALNE
TEMAT TYGODNIA: LISTY I POCZTÓWKI.
TEMAT DNIA: ADRES ZAMIESZKANIA.
DATA: 19.05.2020 r.
I. Ćwiczenia poranne:
Poranne skłony, przysiady i podskoki - wspólne zabawy ruchowe
Zwracamy uwagę na bezpieczeństwo.
II. Zajęcia organizowane przewidziane programem.
Zabawa „Prawda- Fałsz”.
Rodzic podaje nazwy ulic, a zadaniem dziecka jest wskazanie, czy to ulica na której dziecko
zamieszkuje, czy nie. Można przygotować kartoniki z napisami: Prawda, Fałsz.
Przypomnienie swojego adresu zamieszkania. Co powinien zawierać adres? Komu można
podawać takie informacje?
Zabawa „Znam to miejsce i tę ulicę”.
Tworzenie nazw ulic od nazw obrazków. Do zabawy potrzebujemy: Obrazki przedstawiające
różne , kwiaty, warzywa, owoce. Dziecko losuje obrazek, nazywa go i tworzy od jego nazwy
nazwę ulicy, np. konwalia – Konwaliowa, groch – Grochowa, śliwka - Śliwkowa. Dziecko
przypomina sobie, czy w jego miejscowości/regionie jest taka ulica, a jeśli tak, to co się przy
niej znajduje.
Zabawa ruchowa: ”Idzie Pan listonosz” - utrwalenie kierunków w prawo, w lewo.
Aby dotrzeć do celu dziecko porusza się zgodnie z instrukcją słowną rodzica. Np.; Idź prosto.
Za drugim drzewem skręć w prawo…..
Zabawa Prawda – nieprawda. Utrwalanie wiadomości na temat swojej miejscowości.
Potrzebujemy: Pojemnik, dla dziecka: obrazek z miną wesołą i miną smutną.
Dziecko siedzi na dywanie, dajemy mu obrazki z miną wesołą i smutną. Po usłyszeniu
prawdziwej informacji, dziecko podnosi obrazek przedstawiający wesołą minę, przy
nieprawdziwej – smutną.
Przykłady zdań:
W miejscowości, w której mieszkam, są wieżowce.
W mojej miejscowości nie ma parku.
Zajęcia umuzykalniające – piosenka Pan Listonosz- utrwalenie piosenki.

YouTube
III. Propozycje zajęć popołudniowych:
Koperta z kolorowego papieru. Inspiracji można poszukać w internecie.
Chętne dzieci zapraszam do wykonania koperty z kolorowego papieru. Kopertę można
również w dowolny sposób ozdobić. Zapraszam do przesyłania zdjęć wykonanych przez
dzieci kopert.

POZDROWIENIA DLA DZIECI I RODZICÓW

Godło Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach