ZABAWY NA ŁĄCE

2020-05-14

NAUCZANIE ZDALNE
TEMAT TYGODNIA: ŁĄKA W MAJU.
TEMAT DNIA: ZABAWY NA ŁĄCE.
DATA: 14.05.2020 r.
I. Ćwiczenia poranne:
Zabawa ruchowa z elementem czworakowania.
Wyznaczamy linie: startu i mety. Dziecko ustawia się na linii startu i otrzymuje lekką piłkę
(np. dmuchaną piłkę plażową). Dziecko przemieszcza się na czworakach, toczy piłkę do
mety, odpychając ją głową, po czym wraca biegiem. Zwracamy uwagę na bezpieczeństwo.
II. Zajęcia organizowane przewidziane programem.
Zajęcia matematyczne – „Wiosenne zabawy na łące”
Na zielonej tkaninie –„łące”, układamy wycięte z kolorowego papieru kwiaty w jednym
rzędzie. Chowamy pod wybranym kwiatkiem obrazek - biedronkę. Informujemy dziecko, że
biedronka ukryła się np. pod piątym kwiatkiem z lewej strony. Dzieci wskazują odpowiedni
kwiat i odszukują biedronkę. Liczą, ile biedronka ma kropek(10). Dziecko układa sylwetę
biedronki „na łące”. Następnie możemy opowiadać dziecku krótką historyjkę np.:
Biedronka, której jest smutno samej na łące zaprosiła inne owady. Rodzic układa na tkaninie
cztery sylwety motyli. Pytamy: Ile motyli zaprosiła biedronka? Dzieci liczą i układają
odpowiedni kartonik z liczbą. Następnie prosimy dziecko aby zamknęło oczy. Dokładamy dwie sylwety motyli (w małym odstępie od pozostałych). Mówimy: Inne motyle dowiedziały się o świetnej zabawie. Postanowiły
przyłączyć się do niej. Ile motyli przybyło? Ile teraz jest motyli na łące? Dziecko odpowiada na
pytania  i układa z kartoników działanie matematyczne:4+2=6. Następnie układa odpowiednią liczbę kwiatów.
Zabawa ruchowa z elementem równowagi – Idziemy na łąkę.
Jeśli to możliwe, dzieci wychodzą na podwórko. Potrzebna będzie kolorowa kreda.

Rodzic razem z dzieckiem przygotowuje łąkę: rysuje kredą jedną linię (najpierw prostą, pod
koniec krętą). Dzieci wzdłuż linii dorysowują kwiaty i owady. Następnie stają w rzędzie na
początku linii. Kolejno przechodzą po dróżce, stawiając stopę za stopą. Po przejściu dróżki

wracają na swoje miejsce w rzędzie i kontynuują zabawę. Zwracamy uwagę na
bezpieczeństwo. Życzę miłej zabawy.

„Obserwujemy przyrodę”
Przygotujmy: Lupy lub szkła powiększające.
Dzieci przyglądają się rabatce kwiatowej. Za pomocą lup i szkieł powiększających obserwują
drobne zwierzęta, które znajdują się na niej. Podają ich nazwy. Liczą kwiaty na rabatkach,
określają ich kolory. Dzieci wykonują obserwacje pod opieką, nadzorem rodzica. Zwracamy
uwagę na bezpieczeństwo.
„Rozmowy na łące” - Zabawa z elementami ćwiczeń ortofonicznych .
Rodzic pokazuje dziecku zdjęcia: pszczoły, konika polnego, muchy i żaby. Wspólnie
z dzieckiem ustala, jakie dźwięki wydają przedstawione na zdjęciach zwierzęta, np.: pszczoła
– bzzz, bzzz, konik polny – cyk, cyk, mucha – zzz, zzz, żaba – rech, rech. Rodzic podnosi do
góry wybrane zdjęcie. Dziecko naśladuje ruchy i głos charakterystyczny dla przedstawionego
na nim zwierzęcia.
III. Propozycje zajęć popołudniowych:
Kwiaty, biedronki, ślimaki…..z masy solnej.
Zabawa rozwijająca sprawność manualną z wykorzystaniem masy solnej. Rodzice mogą
wykonać w prosty sposób masę solną dla swoich dzieci. Instrukcja wykonania Youtube.
Zachęcam dzieci do wykonania np.; kwiatu z powyższej masy. Kiedy prace wyschną, dzieci
będą mogły pomalować je farbami plakatowymi.
Uzupełnianie kart pracy s.37,38
Serdecznie pozdrawiam Dzieci i Rodziców:)

Godło Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach