WITAM SERDECZNIE PSZCZÓŁKI

2020-03-27

MARZEC, TYDZIEŃ IV WIOSENNE PRZEBUDZENIA

27.03.2020 – Nauczanie zdalne

Temat tygodnia:  Wiosenne symetrie

 

I. Ćwiczenia poranne

„Ptaki do gniazd” - W trakcie muzyki, dzieci ruchami ramion naśladują fruwające ptaki, kiedy muzyka cichnie – siadają w ustalonym  przez rodzica miejscu – gnieździe.

Zabawa - „Rytmiczne skłony” - Dzieci biegają z rozłożonymi w bok ramionami, naśladując lecące ptaki. Na umówiony wcześniej znak dzieci – ptaki przysiadają i piją wodę – wykonują rytmiczne skłony głowy w przód i w tył.

 

II.  Zajęcia organizowane przewidziane programem.

1. Zabawa z tekstem: „Nadeszła wiosna” z wykorzystaniem improwizacji ruchowej.

Czytamy dziecku wolno fragmenty  poniższego tekstu. Dziecko może samodzielnie wymyśleć sposób poruszania się do poszczególnych fragmentów.Możemy zaproponować również dziecku np. naśladowanie śpiewu ptaka, padającego deszczu.

Nadeszła wiosna

Przyszła do nas wiosna – słoneczna, radosna,            

budzi kwiaty, budzi drzewa, ze skowronkiem śpiewa. 

Powitała ptaki, bo właśnie wróciły,                               

gdy się tylko dowiedziały,                   

że już nie ma zimy.

Wiosennym deszczykiem kaczeńce podlewa       

i przygląda się radośnie listeczkom na drzewach.    

Teraz budzi żabki, pszczoły i chrabąszcze,

tańczy razem z motylami na kwitnącej łące.

Woła do niedźwiedzia: Wstawaj, misiu, wstawaj!

Już wiosenne kwiaty kwitną, zielenieje trawa.

I dzieci łaskocze słońca promieniami,

Chodźcie, dzieci, chodźcie, dzieci, z wiosną się pobawić.

„Ptasie trele” Zabawa dźwiękonaśladowcza. Dzieci naśladują różne odgłosy  ptaków. Rodzice mogą wymyślać również różne odgłosy, które dzieci mogą naśladować.

2. Zabawy matematyczne - Szukamy symetrii w różnych obiektach, w naszym domu” –ciąg dalszy zabaw.

Możemy przygotować zdjęcia – obrazki tulipana, ptaka,  parasola, motyla, białą kartkę. Umieszczamy w widocznym dla dziecka miejscu zdjęcia: np. motyla, parasola, gałązki świerka. Następnie przykładamy białą kartkę do zdjęcia tak, aby zakryć jego połowę. Widać więc tylko połowę motyla, połowę parasola i połowę gałązki świerka. Zakrywamy kolejno raz jedną połowę, raz drugą połowę. Dziecko obserwuje i dochodzi do wniosku, że są one takie same. Do zabawy można wykorzystać również lusterko.

Zabawa rozwijająca spostrzegawczość – „Znajdź drugą połowę obrazka”.Części rozciętych obrazków: np. o tematyce wiosennej rozkładamy na dywanie. Zadaniem dziecka jest odszukanie całości. Możemy określić również czas odszukania obrazków         (np. nastawiamy  stoper).

 

Zabawy ruchowe przy piosence „ Idzie do nas wiosna”

https://www.youtube.com/watch?v=qoAwQ9WCWSM

III. Propozycje zajęć  popołudniowych. – do wyboru według planu

Ciszej - głośniej - zabawy rozwijające mowę

W pierwsze części rodzic wypowiada zdania zwracając uwagę na prawidłową dykcję. Następnie wypowiadamy zdania coraz głośniej lub coraz ciszej. W dalszej części dziecko może powtarzać, małymi fragmentami głośniej lub ciszej poszczególne fragmenty. Możemy bawić się tekstem, naśladować różne dźwięki.

przykłady

Kiedy deszcz wiosenny pada, rosną kwiaty, rośnie trawa.

Słoneczko promykami ziemię ogrzewa, zielenieje trawa, zielenieją drzewa.

Każde dziecko o tym pamięta: gdy nastaje wiosna, budzą się zwierzęta.

Zabawy sensoryczne - lepienie z masy solnej np. motyla, ptaka……

Rodzice mogą w prosty sposób wykonać masę solną: z mąki, soli i wody. Ważne, aby masa była plastyczna. 

 

„Pobaw się z leniwą ósemką”  - rysowanie w powietrzu motyla metodą Dennisona.

Dziecko (na wysokości oczu) wyciąga do przodu jedną rękę. Kciukiem kreśli koło w lewą stronę do góry, do dołu, wraca do punktu wyjścia. Następnie kreśli drugie koło tą samą ręką, z tego samego punktu, w prawą stronę ku górze, do dołu i z powrotem do punktu wyjścia (rysują ósemkę). Oczy dziecka podążają za ruchem ręki. Ćwiczenie wykonujemy kilka razy: raz jedną ręką, raz drugą ręką, a także oburącz.

 Dziękuję za przysłane prace dzieci-wszystkie są piękne.Pozdrawiam serdecznie dzieci i rodziców Beata Szewczyk.

Godło Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach