PRZEDSZKOLAK W DOMU- WIOSENNE PRZEBUDZENIA

2020-03-22

Serdecznie witam Wszystkich w nowym tygodniu.

Zamieszczam  propozycje nauki z dziećmi przez zabawę

TEMAT TYGODNIA: WIOSENNE PRZEBUDZENIA.

PRZYGOTOWANIE DO CZYTANIA I PISANIA:

PROPOZYCJE ĆWICZEŃ Z DZIECMI:

Odkrywanie litery „ł”- drukowanej i pisanej, małej i wielkiej.

Omawiamy z dzieckiem wygląd liter „ł ”, „Ł”. Pozwalamy dziecku na swobodne wypowiedzi

( np. do czego literka jest podobna, co przypomina...)

Ćwiczenia w pisaniu liter „ł”, „Ł”:

-Na tacy wypełnionej kaszą dziecko pisze palcem litery „ł”, „Ł”.

-Prosimy dziecko, aby ze sznurka lub z wełny ułożyło litery „ł”, „Ł”.

-Możemy napisać litery „ł”, „Ł”na kartce formatu A4 i poprosić dziecko, aby palcem umoczonym w farbie zrobiło stemple na konturach liter.

Wszystko zależy od naszej inwencji twórczej.

Ćwiczenia w czytaniu:

-Wyszukiwanie liter „ł”, „Ł” w książeczkach, czasopismach,

-Czytanie prostych wyrazów z literą „ł”,

ANALIZA I SYNTEZA SŁUCHOWA:

"Odkrywamy głoskę "ł":

Głoska „ł” w nagłosie, śródgłosie i wygłosie:

Dziecko wymienia słowa rozpoczynające się głoską”ł”. Można również poprosić dziecko, aby wymieniło słowa, które mają głoskę „ł”w środku i na końcu.

Dziecko może narysować obrazki , których nazwy rozpoczynają się głoską „ł”. Następnie prosimy, aby podzieliło nazwy narysowanych obrazków na sylaby i na głoski.

Należy tłumaczyć dziecku, że litery widzimy i piszemy. Natomiast głoski słyszymy i wymawiamy .

ZABAWA Z SYLABAMI:

Można w tej zabawie wykorzystać nakrętki do słoików. Na nakrętkach naklejamy kółka z sylabami i prosimy dziecko, aby ułożyło z sylab wyrazy.

Przykłady: ło-pa-ta ; ła-ta; ław-ka; ko-ło; do- łek; łu-na;ZABAWA-" JAKA TO LITERA"-

Odszukiwanie i nazywanie liter w ulubionych przez dziecko książeczkach. ZABAWY MATEMATYZNE:

Zastosowanie znaków równości, mniejszości i większości( =, <, >)

Zabawa "Więcej, mniej , tyle samo":

W tej zabawie można wykorzystać owoce np. jabłka. Układamy na stole po prawej i lewej stronie jabłka i prosimy dziecko, aby ułożyło z pociętych słomek do napojów odpowiedni znak.

Zabawa do obliczania długości i porównywania:

"Najdłuższa, najkrótsza"

W tej zabawie można wykorzystać pociętą na kawałki słomkę do napojów lub owoce.

Dziecko układa stopniowo pocięte kawałki słomki od najmniejszego do największego.

Można pokazać dziecku ile to jest połowa słomki, czyli że dwie połówki są równe całości.

Można układać owoce od najmniejszego do największego.

Ćwiczenia w dopełnianiu np. do 5, 8, ,9, 10 :

Układamy na tacy np. dwa jabłka i prosimy dziecko o dołożenie tylu jabłek, aby razem było ich 5.

Poniżej podaję link pod którym znajdują się karty pracy z możliwością do druku:

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/oia-bplus-kp-4.pdf

Zapraszam do wysłuchania programu "Gimnastyka buzi i języka" cz. 2 /zakładka - logopedia/PRACA PLASTYCZNA:

Chętne dzieci mogą wykonać dowolną techniką pracę plastyczną o tematyce wiosennej. Zdjęcia prac proszę przysłać na mój adres mailowy: beataszewczyk105@gmail.com

 

Dziękuję i życzę miłej zabawy.

Godło Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach