LISTOPAD -TYDZIEŃ TRZECI /CZWARTY

2020-11-16

TEMATYKA ZAJĘĆ

 

MOJE ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO

LISTOPAD / TYDZIEŃ III

1. Piramida zdrowia

2. Dbamy o czystość

3. Uśmiechnij się do sera

4. Kiedy idziemy do lekarza

5. Zębowa przygoda

Rozmowa na temat zdrowego sposobu życia – Piramida zdrowego odżywiana i aktywności fizycznej. Rozwijanie mowy; zachęcanie do zdrowego stylu życia.Odkrywanie litery k,K: małej i wielkiej, drukowanej i pisanej. Rozwijanie słuchu fonematycznego; utrwalanie poznanych liter.Zapoznanie z zapisem cyfrowym liczby 6. Ćwiczenia w przeliczaniu.Rozwijanie sprawności fizycznej. Ćwiczenia z kinezjologii edukacyjnej Ruch to zdrowie.Zabawy przy piosence Uśmiechnij się do sera. Rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej; rozwijanie aparatu głosowego. Rozmowa na temat sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu dzieci. Uwrażliwianie dzieci na sytuacje, które nie sprzyjają bezpieczeństwu. Rozmowa na temat pracy lekarzy. Uświadamianie konieczności szukania pomocy u lekarza w czasie choroby.

Nowe przygody Olka i Ady -karty pracy część 2, uzupełniamy do str. 27

Nowe przygody Olka i Ady, liczby i litery str. 48 do 53

 

 

TEMATYKA ZAJĘĆ

JAK WYGLĄDAŁ SWIAT PRZED MILIONAMI LAT

LISTOPAD / TYDZIEŃ IV

  1. Wegetozaur
  2. Liczymy dinozaury
  3. Dzień pluszowego misia
  4. Dinozaur w szafie
  5. Węglowa rodzinka

Odkrywanie litery „L,l”: małej i wielkiej, drukowanej i pisanej. Rozwijanie słuchu fonematycznego; rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter. Rozwijanie mowy. Poznawanie wyglądu i nazw wybranych dinozaurów. Rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej. Zapoznanie z zapisem cyfrowym liczby 7. Rozwijanie umiejętności obrazowania tekstu ruchem. Rozwijanie umiejętności grania na instrumentach perkusyjnych. Słuchanie piosenki Dinozaur w szafie.                                          

Rozwijanie sprawności manualnej. Wykorzystywanie w pracy materiałów odpadowych. Rozwijanie sprawności ruchowej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Język angielski.

Słownictwo: dog(s), ear(s), eye(s), mouth

Zabawa z piosenką:

„Happy little dog”

I’m a happy little dog

Happy dog

Look at my eyes

Eyes, eyes, eyes

 

Look at my nose

Nose, nose, nose

 

Look at my ears

Ears, ears, ears

 

Look at my mouth

Mouth, mouth, mouth

 

Look how happy I am !

Godło Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach