Namaluję wielki dom - nauczanie zdalne

2020-11-12

12.11.2020r. - Nauczanie zdalne

Temat dnia: Namaluję wielki dom.

I. Ćwiczenia poranne:

Ćwiczenia „Pranie”;
mały rozkrok, pranie na tarce – skłony w dół z przysiadami i sięganiem rękami do podłogi;
„płukanie bielizny” – zamachy rękami w prawo i w lewo,
„wyciąganie z wody” – wysokie wspięcie na palcach z wyrzuceniem ramion w

„wieszanie” – podskoki obunóż z wyrzutem ramion w górę,
ćwiczenia powtarzamy 3 razy

 

II. Zajęcia organizowane przewidziane programem

Słuchanie wiersza Marcina Brykczyńskiego O prawach dziecka.

 

Niech się wreszcie każdy dowie

I rozpowie w świecie całym,

Że dziecko to także człowiek,

Tyle, że jeszcze mały.

Dlatego ludzie uczeni,

Którym za to należą się brawa,

Chcąc wielu dzieci los odmienić,

Stworzyli dla Was mądre prawa.

Więc je na co dzień i od święta

Spróbujcie dobrze zapamiętać:

Nikt mnie siłą nie ma prawa zmuszać do niczego,

A szczególnie do zrobienia czegoś niedobrego.

Mogę uczyć się wszystkiego, co mnie zaciekawi

I mam prawo sam wybierać, z kim się będę bawić.

Nikt nie może mnie poniżać, krzywdzić, bić, wyzywać

I każdego mogę zawsze na ratunek wzywać.

Jeśli mama albo tata już nie mieszka z nami,

Nikt nie może mi zabronić spotkać ich czasami.

Nikt nie może moich listów czytać bez pytania,

Mam też prawo do tajemnic i własnego zdania.

Mogę żądać, żeby każdy uznał moje prawa,

A gdy różnię się od innych, to jest moja sprawa.

Tak się tu w wiersze poukładały

Prawa dla dzieci na całym świecie,

Byście w potrzebie z nich korzystały

Najlepiej, jak umiecie.

 

Rozmowa na temat wiersza

−Kto stworzył prawa dla dzieci?

Rodzic czyta i wymienia prawa dzieci, a dziecko powtarza. (Stara się to podawać w skróconej formie, prostymi słowami, np. prawo do odpoczynku, prawo do nauki, prawo do zabawy...).

−Które prawa wydają się wam najbardziej wartościowe.

Rodzic wyjaśnia, że dla każdego inne prawo może być szczególnie ważne. Prosi dziecko, żeby zastanowiło się, które prawo dla niego jest najważniejsze.

Zapraszam do wysłuchania piosenki o prawach dziecka

https://www.youtube.com/watch?v=Mudintn3BM4

III. Propozycje zajęć popołudniowych

Kubek z gorącą wodą, herbata, metalowa łyżka, mieszadełka – plastikowe i drewniane.

Rodzic przygotowuje kubek z gorącą herbatą oraz metalową łyżeczkę i mieszadełka drewniane i plastikowe. Dzieci dotykają łyżeczki i mieszadełek. Potem rodzic. wkłada łyżeczkę i mieszadełka do herbaty (na kilka minut). Wyciąga kolejno mieszadełka: drewniane, plastikowe, i łyżeczkę. Dzieci dotykają mieszadełek, a potem przez ściereczkę łyżeczki. Rodzic zadaje pytanie:

−Czy mieszadełka były gorące?

−Czy metalowa łyżeczka była gorąca?

−Dlaczego?

Wniosek: Metale przewodzą ciepło, a drewno i plastik nie przewodzą ciepła.

 

Karta pracy, cz. 2, s. 14.

Określanie, jakie obowiązki domowe ma Ada, a jakie – Olek. Wypowiadanie się przez dzie-ci na temat swoich obowiązków w domu, rysowanie domowych obowiązków. Rysowanie w każdym kolejnym polu o dwie rybki mniej niż w poprzednim.

 

Karta pracy, cz. 2, s. 15.

Rysowanie szlaczków po śladach, a potem – samodzielnie. Rysowanie w każdym kolejnym polu o dwie rybki więcej niż w poprzednim.

Godło Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach