ULUBIONE ZABAWY I SPORTY

2020-05-28

NAUCZANIE ZDALNE

TEMAT TYGODNIA: ŚWIĘTO RODZINY

TEMAT DNIA: NASZE ULUBIONE ZABAWY I SPORTY

DATA: 29.05.2020 r.

I. Ćwiczenia poranne:

Co zrobi jeżyk? Zabawy ruchowe. W środku koła siedzi jeż co on zrobi to my też… dziecko prezentuje ćwiczenie.

Zwracamy uwagę na bezpieczeństwo.

II. Zajęcia organizowane przewidziane programem.

Słuchanie wiersza J. Koczanowskiej Mama i Tata.

Mama i Tata to świat nasz cały,

ciepły, bezpieczny, barwny, wspaniały,

to dobre, czułe, pomocne ręce

i kochające najmocniej serce.

To są wyprawy do kraju baśni,

wakacje w górach, nad morzem, na wsi,

loty huśtawką, prawie do słońca,

oraz cierpliwość, co nie ma końca.

Kochana Mamo, Kochany Tato,

dzisiaj dziękować chcemy Wam za to,

że nas kochacie, że o nas dbacie

i wszystkie psoty nam wybaczacie.

Porozmawiajmy z dzieckiem na temat wiersza : O jakich osobach była mowa w wierszu? Kim dla dzieci są mama i tata? Za co kochamy mamę i tatę? Co robimy z rodzicami? Za co dzieci dziękują rodzicom?

Zabawy ruchowe z rodzicami.

Ćwiczenie dużych grup mięśniowych:

Dziecko kładzie się na plecach na dywanie. Unosi nogi i wykonuje nimi naprzemienne ruchy, naśladując jazdę na rowerze.

Ćwiczenie z elementem równowagi

Dziecko ustawia się, rodzic wręcza mu kolorową tackę i plastikowy kubek. Dziecko ustawia kubek na tacy. Przechodzi z jednej strony pokoju na drugą, starając się, aby kubek nie spadł – niesie herbatkę dla taty. Może przekazać tackę z kubkiem innej osobie i wraca na miejsce. Zabawa się powtarza. Teraz herbatkę niesie np. rodzic.

Ćwiczenie uspokajające Na spacerze. Dziecko maszeruje po obwodzie koła. Wykonuje głębokie wdechy nosem i długie wydechy ustami z jednoczesnym unoszeniem  i opuszczaniem ramion.

Zabawy matematyczne

Potrzebujemy: kolorowe kubki, kostkę do gry

Poszczególnym papierowym kubkom przypisujemy konkretne wartości np. kubek zielony to 4- (naklejamy na nim cyfrę 4), kubek czerwony to 5 itd.. Dziecko wyrzuca kostką liczbę  i wybiera właściwy kubek. Inne zadanie może polegać na tym, że dziecko rzuca kostką i wyrzuconą liczbę musi dopełnić np. do 10, poprzez wybranie kubka z odpowiednią cyfrą. Dzieci 5-letnie dostają kubki -w zakresie 6,( oznaczone kropkami)

Zabawy utrwalające

My family: mummy, daddy, sister, brother, grandma - babcia; grandpa - dziadek.
„Odszukaj kartę”- Rozkładamy na dywanie obrazki przedstawiające członków rodziny. Prosimy dziecko, aby zamknęło oczy. W tym czasie zamieniamy miejsca dwóch kart. Dziecko odgaduje karty i próbuje podać ich nazwy.

https://www.youtube.com/watch?v=d_WQEw13TCo

Piosenka do posłuchania "Family song" -you tube

III. Propozycje zajęć popołudniowych:

Zabawa ruchowa z elementem rzutu i celowania – Pomagamy w sprzątaniu.

Potrzebujemy: arkusze gazety, kosz.

Układamy przed dziećmi arkusze gazety. Ustawiamy w dowolnym miejscu kosz. Dziecko wykonuje dwie kule z gazet. Dziecko ustawia się i celuje kulami do kosza. Liczy trafienia.

Dla chętnych: Zabawa z kolorowymi kubkami – „kodowanie słów”.

Rysujemy dla dziecka planszę z kolorowymi kubkami. W jednym rzędzie kolejno kubki:w kolorze np.; czerwonym, żółtym, zielonym. W dalszej części dajemy dziecku kolorowe, papierowe kubki, pod którymi ukryte są litery. Pod konkretnym kolorem kubka ukrywamy daną literę. Zadaniem dziecka jest ułożenie kubków na planszy zgodnie z kolorem. Po odwróceniu kubków pojawią się litery tworzące wyraz np.: K-O-T. Zabawę możemy modyfikować dostosowując ją do możliwości dziecka.

Dzieci mogą uzupełniać swoje karty pracy 5l. str. 54,55 / 6l. str. 54,55

 

 

 

 

 

Godło Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach