"WYSYŁAMY LISTY"

2020-05-20

NAUCZANIE ZDALNE
TEMAT TYGODNIA: LISTY I POCZTÓWKI
TEMAT DNIA: WYSYŁAMY LISTY
DATA: 20.05.2020 r.
I. Ćwiczenia poranne:
Zabawa orientacyjno - porządkowa "Duże dzieci - małe dzieci"
Dzieci biegają swobodnie w różnych kierunkach.
Na ustalony sygnał np. klaśnięcie, zatrzymują się i na hasło: "Duże dzieci" chodzą we wspięciu na palcach. Na hasło: "Małe dzieci" chodzą w przysiadzie.
Ćwiczenie oddechowe
Wdech nosem- ramiona uniesione w górę,
Wydech ustami - ramiona opuszczone w dół.
II. Zajęcia organizowane przewidziane programem.
Zachęcamy dziecko do wysłuchania wiersza H. Szayerowej „List”.
List trafić ma do adresata,
Choćby on mieszkał na końcu świata...
Gdzieś na biegunie albo na wyspie,
Bo poczta listy doręcza wszystkie.
Lecz nie adresuj, pisząc do cioci:
Kochana ciocia,
Poczta Okocim,
Bo listonoszowi trzeba dopomóc.
Podaj ulicę i numer domu,
Imię, nazwisko kochanej cioci.
By pan listonosz
No, pomyśl sama,
Nad twoim listem głowy nie łamał.

Po krótkiej rozmowie zapraszamy dziecko do zabawy.
Zabawa „Wysyłamy listy”
Dzieci mogą pobawić się z rodzicami w wysyłanie listu np.: do mamy, taty… Dzieci podają adres zamieszkania. Rodzice zapisują adres na kopercie oraz nadawcę na odwrocie. Zadaniem dziecka będzie narysowanie obrazka np. dla mamy, taty. Obrazek można włożyć do koperty. Na kopercie możemy przykleić również znaczek pocztowy. Życzę miłej zabawy.
Zabawa ruchowa „Listonosz Pat”
Dziecko z rodzicami, rodzeństwem ustawia się w kręgu, jedna osoba trzyma kopertę. Powtarzamy głośno rymowankę: „Listonosz Pat listy roznosi, kogo do koła zaprosi?”. W rytm wypowiadanych słów przekazujemy sobie kopertę. Ta osoba, która na koniec rymowanki zostanie z listem w ręku, dostaje „torbę listonosza” i przekazuje kopertę jednej osobie w kole. Nowy listonosz chodzi w kole do momentu, aż list zostanie w rękach kolejnej osoby. Sytuacja powtarza się kilka razy.
Ćwiczenia gimnastyczne: zabawy z piłką na świeżym powietrzu.
Język angielski

Słownictwo:
red – czerwony, bus – autobus, car – samochód, train – pociąg, bike – rower, plane- samolot, boat-łódka
Zabawa:  Yes/No
Potrzebne będą ilustracje przedstawiające różne pojazdy, środki transportu, kartoniki: YES, NO. Rodzic losuje obrazek, pokazuje go dziecku i zadaje pytanie np.:  Is it a car? Dziecko ustawia się obok kartonika: No  (ponieważ na obrazku był pociąg). Zgodnie z obrazkiem dziecko zatrzyma się przy kartoniku NO lub Yes.  Zabawę możemy powtórzyć kilka razy, wykorzystując inne pojazdy.  Dzieci mogą również samodzielnie zadawać pytania.
Zabawa – „Ułóż pojazdy”
Możemy narysować na dużym arkuszu papieru niebo, drogę, tory i wodę. Dziecko kolejno losuje obrazki ze środkami transportu i układa je we właściwym miejscu na planszy. Układając pojazdy możemy razem z dzieckiem powtarzać kolejne wyrazy, (car, bike, train.........)
Zabawa z piosenką: The wheels on the Bus. youtube
Podczas słuchania piosenki, dzieci mogą naśladować kolejne czynności.
III. Propozycje zajęć popołudniowych
Karty pracy 5 i 6 latki, tylko karta str. 48 wcześniejszych nie uzupełniamy.
„Pojazdy z masy solnej”
Rodzice mogą przygotować dla dzieci w prosty sposób masę solną youtube. Z gotowej masy dzieci mogą ulepić wybrany pojazd. Po wyschnięciu pojazd można pomalować farbami plakatowymi.

Serdeczne pozdrowienia dla Dzieci i Rodziców:)

 

 

Godło Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach