ŻABY, ŻABKI, ŻABUSIE

2020-04-22


NAUCZANIE ZDALNE.
TEMAT TYGODNIA: DBAMY O PRZYRODĘ.
TEMAT DNIA: ŻABY, ŻABKI, ŻABUSIE.
DATA: 22.04.2020 r.
I. Ćwiczenia poranne:
Zabawa - Gdzie ukryła się żabka? Rozróżnianie kierunków (prawa, lewa strona) oraz posługiwanie się liczebnikami w aspekcie porządkowym.
Układamy na stoliku w jednym rzędzie 10 sylwet liści, dziecko odwraca się w drugą stronę. W tym czasie rodzic chowa pod dowolnym liściem, np. piątym sylwetę żabki. Prosi dziecko o odwrócenie się z powrotem. Informuje, że żabka ukryła się np. pod piątym liściem z lewej strony. (W razie potrzeby wskazuje stronę dłonią). Dziecko wskazuje poszczególne liście, odlicza do pięciu, podnosi liść i powtarza: Żabka ukryła się pod piątym liściem.
Ćwiczenia grafomotoryczne –„ Połącz zielone kropki”. Rozwijanie umiejętności manualnych oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej.
Do przeprowadzenia ćwiczenia potrzebujemy: duży arkusz papieru, karton lub kartkę, kolorowe flamastry. Dziecko i rodzic rysują na swoich kartonach kolorowe kropki. Następnie wymieniają się kartkami. Nie odrywając ręki od kartki, łączą linią tylko zielone kropki. Rodzic może kontynuować zabawę, prosząc dziecko o łączenie kropek innego koloru.
II. Zajęcia organizowane przewidziane programem.
Poznajemy rozwój żaby – historyjka obrazkowa
Możemy skorzystać z ilustracji w kartach pracy 6latki str. 90, 5latki str. 74 Dziecko słucha nagrania odgłosów wydawanych przez żaby.
„Żabi koncert” - https://youtu.be/wbCGlhqzrrU
Ćwiczenia ortofoniczne
Zachęcamy dziecko do naśladowania wypowiadanych (z różną intonacją) odgłosów żab, np.: kum, kum, kum, rech, rech, rech, rebek, rebek, rebek.
Poznawanie i opisywanie wyglądu żaby.
Potrzebne będą obrazki lub zdjęcia przedstawiające różne zwierzęta, w tym żabę.
Dzieci mogą porównywać wygląd żaby z wyglądem innego dowolnego zwierzęcia. Zachęcam do poszukania z dzieckiem ciekawostek na temat żab. Można skorzystać z albumów przyrodniczych, ilustracji, internetu, np. Jedzą owady (osy, muchy, mrówki..., pająki, małe ryby, ślimaki...)
ĆWICZENIA GIMNASTYCZNE:
Zabawa ruchowa z elementem skoku – „Na zielonej łące”. Wstążki w kolorze niebieskim, tamburyn. Układamy w pokoju niebieskie wstążki – staw. (Można wykorzystać również niebieskie materiały).Rodzic jest bocianem, dziecko jest żabką. Bocian stoi z boku, żabka siedzi w stawie, czyli na wstążce, materiale. Kiedy rodzic gra na tamburynie, żabka skacze wesoło po łące. Na przerwę w muzyce wchodzi bocian. Żabka musi szybko wskoczyć do stawu, czyli zająć miejsce na najbliższym krążku.
Język angielski
Przykłady słownictwa: trousers, t-shirt, skirt, shoes, jumper, coat, scarf, socks,

Zabawa z piosenką:

https://www.youtube.com/watch?v=-jBfb33_KHU

Zabawa -„Clothes”
Możemy wspólnie z dziećmi pobawić się w segregowanie i nazywanie różnych ubrań. Przygotujmy duży kosz, do którego można włożyć kilka ubrań letnich i zimowych. Wspólnie z dziećmi możemy nazywać ubrania, które nosimy latem, zimą. Warto posegregować je zgodnie z kolorem, nazywać kolory. Dzieci mogą ubierać swoje lalki, ulubione misie.
Na kartce czarnym flamastrem rysujemy kontury kilku ubrań. Dzieci kolorują ubrania letnie na zielono, a zimowe na niebiesko.
III. ZAJĘCIA POPOŁUDNIOWE:
„Zielona wieża” Zabawy konstrukcyjne klockami w kolorze zielonym. Rodzinna zabawa , budujemy zieloną wieżę.
„Żabki”- zabawa ruchowa do piosenki.
https://www.youtube.com/watch?v=bSvnVcfC3-s
Dzieci mogą uzupełniać karty pracy.
Karty pracy 5-latki, str. -75 6-latki, str. 91 Dokończ rysować żabki według wzoru. Pokoloruj rysunki. Ile żab jest w stawie?
Poniżej znajdują się zdjęcia przedstawiające etapy rozwoju żaby.
Serdecznie pozdrawiamy: p. Hania, p. Kamila

 

 

 

 

Godło Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach