Marzec

2020-03-01

1. Zwierzęta naszych pól i lasów:

- wzbogacenie wiadomości na temat zwierząt i ich środowisk,
- kształtowanie pojęć dotyczących położenia przedmiotów w przestrzeni,
- stosowanie pojęć: wysoko, nisko, wyżej, niżej,
- usprawnianie motoryki małej: rysowanie linii prostych i ukośnych.


2. Marcowa pogoda:

- wzbogacenie wiadomości na temat pogody i zjawisk przyrody,
- rozwijanie poczucia rytmu,
- rozwijanie kompetencji matematycznych: stosowanie liczebników porządkowych w zakresie 4 (5),
- uwrażliwienie słuchu na brzmienie instrumentów perkusyjnych,
- poznawanie zmian zachodzących w pogodzie w marcu.

 

3. Wiosenne przebudzenie:

- zauważanie i nazywanie zmian zachodzących wiosną w przyrodzie,
- zainteresowanie dźwiękami muzyki relaksacyjnej,
- utrwalanie nazw kolorów,
- ćwiczenie umiejętności liczenia o porównywania, stosowanie pojęć: więcej, mniej.


4. Wiosenne powroty:

- wzbogacanie wiedzy o ptakach,
- słuchanie z uwagą czytanego tekstu, odpowiadanie na pytania do tekstu,
- wzbudzanie zainteresowania muzyką poważną,
- usprawnianie umiejętności liczenia, wykonywanie prostych obliczeń na podstawie obrazków,
- poszerzanie mowy czynnej,
- dzielenie prostych wyrazów na sylaby.

W marcu odbędzie się także cykl spotkań bibliotecznych, poświęconych tematyce segregacji
śmieci.

 

Piosenka


Kiedy wiosna przyjdzie do nas
Kiedy wiosna przyjdzie do nas,
roześmiana i zielona.
Razem z wiosną wszystkie dzieci,
zaśpiewają tak:
Zielona trawa,
zielony mech,
zielona żaba
rech rechu rech

 

Godło Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach