Nauczanie zdalne-Jak dbać o przyrodę

2021-04-06

Nauczanie zdalne

JAK DBAĆ O PRZYRODĘ

Data: 06.04.2021

I.Ćwiczenia poranne

Ćwiczenia dużych grup mięśniowychRzucamy szyszkami.

Dzieci na niby spacerują po lesie-pokoju, co pewien czas podnoszą na niby szyszkę i rzucają nią z dużym zamachem jak najdalej.

Zabawa ruchowa z elementem czworakowaniaPrzedzieramy się przez leśne zarośla.

Dzieci poruszają się na czworakach między wyobrażonymi zaroślami, co pewien czas prostują się na sygnał bębenka i maszerują do przodu.

  1. Odkrywanie litery h: małej i wielkiej, drukowanej i pisanej. Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej, utrwalanie poznanych liter. Wyodrębnianie wyrazu podstawowego – hamak.

Karty pracy Nowe przygody Olka i Ady. Litery i liczby, cz. 2, s. 70.

Pytamy dziecko:

-W czym leżał Olek?

Czy przyjemnie jest leżeć w hamaku?

Analiza i synteza słuchowa słowa hamak.

Dzieci dzielą słowo hamak na sylaby oraz na głoski. Liczą, ile w słowie jest sylab i ile głosek. Wyróżniają pierwszą głoskę. Następnie wymieniają inne słowa rozpoczynające się głoską h (herbata, hotel, huta…) oraz mające ją w środku (juhas, bohater…).

Budowanie schematu słowa hamak. Karty pracy Nowe przygody Olka i Ady. Literyi liczby, cz. 2, s. 70–73.

Opowieść ruchowa „W lesie” (według Małgorzaty Markowskiej).

Dzieci wykonują to, o czym opowiadamy. Do zabawy możemy zaprosić rodzeństwo.

Wyruszamy na wycieczkę do lasu (dzieci maszerują dookoła koła). Idziemy po ścieżce.

Ścieżka robi się coraz węższa. Idziemy gęsiego – jedno za drugim. Las staje się gęsty – trzeba się schylać, przechodzić pod gałęziami, rozchylać zarośla (wymyślają różne sposoby przedzieraniasię przez las). Co jakiś czas odpoczywamy. Zatrzymujemy się, nasłuchujemy odgłosów lasu: śpiewu ptaków (wykonują skłony głowy w tył, na boki, skręty), stukania dzięcioła (w przysiadzie,uderzają palcami o ziemię). Idziemy dalej. Widzimy w oddali sarny na polanie (czworakująw różnych kierunkach). Wchodzimy na polanę pełną kwiatów. Biegamy radośnie, podskakujemy. Zmęczeni zabawą, kładziemy się na trawie. Zasypiamy. Las szumi: szu, szu, szu…

Zabawy i ćwiczenia na świeżym powietrzu

Zabawa ruchowa – Posłuszne gąski.Do zabawy możemy zaprosić rodzeństwo. Wyjaśnienie pojęcia chodzić gęsiego.W pierwszej części zabawy przyjmujemy rolę mamy gęsi, która prowadzi swoje dzieci. Gąsiątka spacerują za nią parami albo gęsiego, w zależności od podanego hasła. Następnie dziecko może wykonywać określone polecenia np;, skłony, podskoki, obroty. Możemy zamienić się z dzieckiem rolą.

III.Zabawy badawcze – Gdzie jest powietrze?

Dla każdego dziecka: balon, słomka do napojów, kubeczek z wodą, paski bibuły zawieszone

na nitce.

• Rozmowa na temat powietrza (przypomnienie) – gdzie się znajduje; czy ma kolor, kształt;

w jaki sposób można poznać, że znajduje się wokół nas.

• Nadmuchiwanie balonów – obserwowanie ich powiększania się, wypuszczanie powietrza

z balonów w kierunku własnych twarzy.

• Wciąganie powietrza do płuc i wydychanie go przez słomkę do napojów do kubeczka

z wodą – obserwowanie powstających bąbelków.

• Dmuchanie na paski bibuły zawieszone na nitce.

• Obserwowanie drzew poruszanych wiatrem.

Zabawa ruchowa – Gęsty las – rzadki las.

Na hasło: Gęsty las, dzieci skupiają się wokół Rodziców, a na hasło: Rzadki las, dzieci rozbiegają się po ogrodzie i biegają w podskokach do chwili, gdy usłyszą hasło: Gęsty las itd.

Dzieci mogą uzupełniać karty pracy: Nowe przygody Olka i Ady. Literyi liczby, cz. 2, s70–73.

Godło Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach