Nauczanie zdalne-Wiosenne prace na wsi

2021-04-02

Nauczanie zdalne
WIOSENNE PRACE NA WSI
Data 02.04. 2021 r.
I. Ćwiczenia poranne
Zabawa przy piosence Dziadek fajną farmę miał.

https://www.youtube.com/watch?v=30nw6AtuGiQ

Zabawa: Dzieci i ich mamy. Dzieci losują zdjęcia/obrazki przedstawiające zwierzęce mamy i ich potomstwo. Spacerują po pokoju. Na sygnał - dźwięku instrumentu - szukają swoich rodzin. Po znalezieniu liczą ich członków; określają, w której rodzinie jest najwięcej, najmniej, a w której tyle samo zwierząt.

Zabawa: Gdzie schowały się gąski? Rodzic chowa w pokoju 10 sylwet gęsi. Dzieci ich szukają. Po odnalezieniu określają miejsca ich schowania, posługując się odpowiednimi przyimkami.

II. Rozmowa na temat wiosennych prac na wsi. Karta pracy, cz. 4, s. 10. Oglądanie obrazków ze zdjęciami przedstawiającymi prace na wsi. Określanie, co to za prace. Rysowanie w każdym kolejnym polu o jedną łopatę więcej niż w poprzednim.

Pole

Na polach rozpoczęły się prace: orka, bronowanie kultywatorami gleby oraz jej wałowanie, a następnie siew i sadzenie roślin. −Dawniej nie było traktorów. Co wykorzystywano do prac polowych? −Co robią ludzie w ogródkach? Co jest im potrzebne do pracy?

Sad

W sadzie wiosną (w marcu) właściciele przycinają gałęzie drzew i krzewów, opryskują drzewa, bielą wapnem ich pnie. Dlaczego są wykonywane takie prace?

Zwierzęta wiejskie

Przez cały rok rolnicy codziennie muszą dbać o zwierzęta. Np. krowy muszą być dojone kilka razy dziennie. −Czy praca rolnika jest łatwa?

Zabawa pobudzająco-hamująca – Koniki.
Dzieci maszerują w określonym kierunku, kiedy usłyszą dźwięki bębenka, zaczynają zgodnie z jego rytmem poruszać się po okręgu – naśladują koniki. Reagują na ustalone hasła:
W tył zwrot – poruszają się w przeciwnym kierunku,
Wierzgamy kopytkami – zatrzymują się, jedną nogą wykonują ruchy podobne do wierzgania.

Poznawanie narzędzi potrzebnych na wsi i ich zastosowanie. Dzieci oglądają obrazki narzędzi ogrodniczych: grabi, wideł, łopaty, motyki, sekatora, konewki. Dzielą słowa na sylaby oraz wybrane słowa na głoski. Określają, do czego służą kolejne narzędzia.

Karta pracy, cz. 4, s. 11. Rysowanie narzędzi ogrodniczych po śladach. Łączenie rysunków z nazwami. Rysowanie w każdym kolejnym polu o jedne grabie mniej niż w poprzednim.

Ćwiczenia gimnastyczne z wykorzystaniem butelki plastikowej.

1.Przekładanie butelki z ręki do ręki – z przodu, z tyłu, nad głową, pod kolanem. stojąc w miejscu, w chodzie i w biegu w różnych kierunkach.

2.Podrzuty butelki w górę i chwyt oburącz, jednorącz lub dowolnie. Po opanowaniu chwytów można wykonywać dodatkowe zadania przed chwytem: klaśnięcie w dłonie z przodu, z tyłu, wykonanie przysiadu, obrót wokół siebie w prawo, w lewo itp.

3.W staniu lub siadzie skrzyżnym – podbijanie butelki dłońmi, a następnie toczenie jej po wyciągniętych ramionach /ćwiczyć na zmianę podbijanie i toczenie/.

4.W staniu, butelka wzniesiona w górę trzymana oburącz – puścić butelkę i złapać zanim dotknie podłoża.

5.Stanie w rozkroku, butelka w górze trzymana oburącz – skłon w przód z dotknięciem butelką podłoża i wyprost z przeniesieniem butelki w górę nad głowę.

6. Stanie w rozkroku, butelka w górze trzymana oburącz – skłon w przód i zataczanie kół dookoła jednej i drugiej stopy – rysujemy ósemki /ruch powinien być ciągły, przekazywanie butelki z ręki do ręki zręczne/.

7.Siad skrzyżny, butelka na głowie, podtrzymywana palcami rąk – skręty tułowia w lewo i w prawo; po kilku powtórzeniach ćwiczenia wykonywać kilka rzutów i chwytów butelki.

8.Siad rozkroczny, butelka w górze trzymana oburącz – skrętoskłon do prawej stopy i próba przełożenia przez nią butelki. Wyprost i wykonanie skrętoskłonu do lewej stopy. Ćwiczenie powtarzamy kilka razy, zwracając uwagę na trzymanie butelki oburącz i nie zginanie kolan.

9.Siad klęczny, butelka przed kolanami, dłonie na butelce – odsuwanie butelki szybkim ruchem w przód i przysuwanie do kolan.

10.Leżenie przodem, ręce zgięte w łokciach, dłonie na podłożu przy barkach, butelka ustawiona w małej odległości od twarzy – głęboki wdech nosem i silny wydech ustami w stronę butelki. Ćwiczący powtarzają ćwiczenie, kilkakrotnie starając się silnym wydechem przewracać butelkę.

Zabawy na świeżym powietrzu: spacer –przyglądanie się pracom w przydomowych ogródkach.

III. Zabawa ruchowa „Naśladujemy zwierzęta” Dzieci poruszają się po pokoju, na hasło stop dzieci zatrzymują się ,rodzic wymienia nazwę zwierzęcia. Dzieci naśladują sposób jego poruszania się oraz głos, jaki wydaje. Dźwięk tamburynu, grzechotki lub innego instrumentu jest sygnałem do ponownego swobodnego ruchu.

Karta pracy: Nowe przygody Olka i Ady. Przygotowanie do czytania, pisania i liczenia, s. 70 - 71. Dzieci rysują po śladach i kolorują rysunki. Utrwalanie materiału muzycznego z całego
tygodnia.

Godło Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach