Nauczanie zdalne- Na podwórku

2021-03-31

 

Nauczanie zdalne

NA PODWÓRKU.

Data 31.03.2021

I. Ćwiczenia poranne

https://youtu.be/m2WsGrvCx_w

 

  1. Zapraszam do zapoznania dzieci z wybranymi popularnymi przysłowiami, których bohaterami są zwierzęta;

Rodzic wyjaśnienia dziecku znaczenie przysłów:

Gdyby kózka nie skakała, toby nóżki nie złamała.

Zapomniał wół, jak cielęciem był.

Koń ma cztery nogi i tak się potyka.

Pasuje jak wół do karety.

Nie kupuj kota w worku.

 

Rytmizowanie wybranego przysłowia; ilustrowanie go ruchem według pomysłów dzieci.

 

Zapraszam do obejrzenia filmów edukacyjnych:

 

https://youtu.be/v4R2rkylrc0

 

https://youtu.be/xrgowwp1V-U

 

Zabawa ruchowa z elementem ortofonicznym – Głosy zwierząt.

Potrzebujemy:Tamburyn lub inny instrument, obrazki zwierząt.

 

Dziecko porusza się po pokoju w rytmie tamburynu lub innego instrumentu.

Na przerwę w grze rodzic pokazuje obrazek zwierzęcia, a dziecko naśladuje jego głos, odpowiednio modelując swój głos. Zwierzęta dorosłe naśladują grubym głosem, a młode – cienkim.

 

Zapraszam do uzupełnienia kart pracy:

Karta pracy, cz. 4, s. 9.

Oglądanie obrazka, odszukiwanie na nim śladów zwierząt. Łączenie obrazków zwierząt z ich

śladami. Czytanie z rodzicem (lub samodzielnie) nazw zwierząt. Naklejanie zdjęć zwierząt

w odpowiednich miejscach

Zabawa rozwijająca poczucie rytmu – Zagadki.

Dziecko zajmuje miejsce na okręgu, w siadzie skrzyżnym.

Słucha zagadek Bożeny Formy, które recytuje rodzic.

Powtarza kilka razy za rodzicem kolejne wersy wybranej zagadki w nadanym przez rodzica rytmie.

Rodzic recytuje zagadki, dziecko rytmicznie wykonuje ustalone gesty.

Dziecko recytuje, równocześnie wykonując ustalone gesty:

Lubi głośno gdakać,              

kiedy zniesie jajko.                            

Każdy wie, że jest stałą

kurnika mieszkanką.

(kura)

Dziecko naprzemiennie klaszcze, uderza w swoje kolana

Zakręcony ogonek,    

śmieszny ryjek ma                             

„Chrum, chrum – głośno woła –

kto jedzenie da?”

(świnka)

Dziecko wykonuje naprzemiennie cztery uderzenia dłońmi o podłogę, cztery razy klaszcze

Na przykład łaciate,                          

w oborze mieszkają.                          

Pasą się na łąkach,                           

zdrowe mleko dają.                           

(krowy)

Dziecko przechodzi do pozycji stojącej,wykonuje cztery uderzenia o kolana,

wykonuje obrót wokół siebie,wykonuje cztery klaśnięcia,

 

Nie pieje, nie gdacze,            

tylko głośno kwacze.

Po stawie pływa.                               

Jak się nazywa?

(kaczka)

Dziecko maszeruje w miejscu,wykonuje ruchy naśladujące pływanie,

 

Grzebień ma na głowie,                   

swoim głośnym pianiem                    

wszystkich wczesnym rankiem

budzi na śniadanie.

(kogut)

 

Dziecko przechodzi do siadu na piętach, wykonuje naprzemienne uderzanie:raz w swoje kolana, następnie w kolana rodzica

Zadanie wymaga wcześniejszych ćwiczeń.

 

Zabawa wyrabiająca szybki refleks – Zwierzęta i gospodarz.

Tamburyn lub inny instrument.

 

Rodzic wyznacza linię, na której dziecko – zwierzątko z wiejskiej zagrody – ustawia się podczas

przerwy w muzyce. Gospodarz zajmuje miejsce pod ścianą, tyłem do linii.

Dziecko swobodnie maszeruje w określonym kierunku, w rytmie tamburynu. Naśladuje dowolne

zwierzęta mieszkające w wiejskiej zagrodzie. Na sygnał, głośny dźwięk tamburynu,

przechodzi na wyznaczoną linię. Gospodarz, odwrócony tyłem do niego, wypowiada słowa:

Raz, dwa, trzy, gospodarz patrzy. Dziecko idzie dużymi krokami w jego stronę. Kiedy gospodarz

się odwróci, zatrzymuje się, pozostając w bezruchu.

Gospodarz chodzi i obserwuje, czy dziecko się nie rusza. Jeśli się poruszy, wraca

na wyznaczoną linię. Zabawę powtarzamy.

Do zabawy możemy zaprosić rodzeństwo.

 

Zajęcia umuzykalniające:

https://youtu.be/QPqALIknKwY

 

https://youtu.be/MHFpBY85ahk

III. Zachęcam do wykonania pracy plastycznej: Zwierzęta z wiejskiego podwórka – malowanie farbami na porowatym podłożu.

Potrzebujemy: kartkę, białe serwetki, klej, farby plakatowe, pędzel.

• Przyklejanie na kartce pogniecionych białych serwetek, wypełnianie nimi całej powierzchni

• Malowanie farbami plakatowymi na tak przygotowanej fakturze zwierząt wybranych przez dziecko

• Malowanie tła farbą w jasnym kolorze.

• Wykonywanie pracy przez dziecko.

• Oglądanie powstałej pracy: rozpoznawanie i nazywanie przedstawionych na nich zwierząt.

Wypowiedzi dziecka, dlaczego właśnie te zwierzęta znalazły się na jego obrazku.

• Porządkowanie miejsca pracy.

 

Zachęcam do ćwiczeń w dzieleniu nazw zwierząt na sylaby lub na głoski.

Potrzebujemy: Zdjęcia/obrazki zwierząt z wiejskiego podwórka.

Dziecko je losuje i nazywa przedstawione na nich

zwierzęta. Dzieli ich nazwy na sylaby (5-latki) lub na głoski (6-latki). Przykładowe zdjęcia/

obrazki: kura, kogut, owca, baran, krowa, byk, kot, koza.

 

Zabawa Co to za zwierzę?

Określanie przez dziecko cech danego zwierzęcia, bez podawania jego nazwy. Odgadywanie

nazw zwierząt przez rodzica. Np. To zwierzę ma białe pióra, długą szyję

i woła: Gę, gę. (gęś) To zwierzę pilnuje podwórka i mieszka w budzie. (pies)

 

Zapraszam do wykonania ćwiczeń w Kartach pracy:

 

Karta pracy Nowe przygody Olka i Ady. Przygotowanie do czytania, pisania, liczenia, s. 69.

 

Rysowanie drogi kury do kurcząt.

 

Karta pracy Nowe przygody Olka i Ady. Litery

i liczby, cz. 2, s. 69.

Czytanie zadań. Wpisywanie odpowiednich liczb

 

 

Godło Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach